Nền tảng kết nối người tìm hiểu về cơ hội du học và việc làm ở Mỹ với cố vấn có kinh nghiệm thực tế Hotline: +84-93-6413-518

Mạng lưới cố vấn

 • Nghề nghiệp: Master's Candidate, Harvard Graduate School of Education
  Bằng cấp: Education
  Trường: Harvard University
  Nơi đang sinh sống: Cambridge, MA
 • Nghề nghiệp: Interior Designer, Marketing & Education Support Specialist
  Bằng cấp: Master of Business Administration - Entrepreneurship
  Trường: Bay Atlantic University
  Nơi đang sinh sống: Washington, DC
 • Nghề nghiệp: College Application Mentor
  Bằng cấp: Kinh Tế, Thống Kê
  Trường: Grinnell College
  Nơi đang sinh sống: Grinnell, IA
 • Nghề nghiệp: Đại diện VP Châu Âu
  Bằng cấp: Economics
  Trường: Clark University
  Nơi đang sinh sống: Hanoi, Vietnam
 • Nghề nghiệp: Clinical Service Engineer, Diamond Diagnostics
  Bằng cấp: Biomedical Engineering, Mechanical Engineering
  Trường: Worcester Polytechnic Institute
  Nơi đang sinh sống: Boston, Massachusetts
 • Nghề nghiệp: Junior Bachelor Computer Science
  Bằng cấp: Computer Science
  Trường: Georgia State University
  Nơi đang sinh sống: Georgia, US
 • Nghề nghiệp: Senior Student, Towson University
  Bằng cấp: Business Administration
  Trường: Towson University
  Nơi đang sinh sống: Stevensville Maryland U.S
 • Nghề nghiệp: Customer Success Manager, Tive Inc.
  Bằng cấp: Business administration
  Trường: Cornell University
  Nơi đang sinh sống: Boston
 • Nghề nghiệp: Founder & CEO, Recruitery
  Bằng cấp: International Business
  Trường: University of South Florida
  Nơi đang sinh sống: Hồ Chí Minh
 • Nghề nghiệp: Entrepreneur
  Bằng cấp: Accounting
  Trường: Suffolk University
  Nơi đang sinh sống: Hanoi, Vietnam