Nền tảng kết nối người tìm hiểu về cơ hội du học và việc làm ở Mỹ với cố vấn có kinh nghiệm thực tế Hotline: +84-93-6413-518

Mạng lưới cố vấn

 • Nghề nghiệp: Investment Banking Analyst, Saigon Securities Inc
  Bằng cấp: Business
  Trường: Franklin & Marshall College
  Nơi đang sinh sống: Hanoi, Vietnam
 • Nghề nghiệp: Business Analyst, Deloitte Consulting
  Bằng cấp: B.S. in Economics with Minor in Psychology
  Trường: Wesleyan College
  Nơi đang sinh sống: Hanoi
 • Nghề nghiệp: Advisory Intern, Ernst & Young Financial Service Office
  Bằng cấp: Finance
  Trường: Baruch College
  Nơi đang sinh sống: Hanoi, Vietnam
 • Nghề nghiệp: Driver Operations Lead, GrabFood
  Bằng cấp: Operations and Supply Chain Management, Marketing
  Trường: Drexel University
  Nơi đang sinh sống: Ho Chi Minh City, Vietnam
 • Nghề nghiệp: Business Development Manager, Gartner
  Bằng cấp: Information Systems
  Trường: Drexel University
  Nơi đang sinh sống: Singapore, Singapore
 • Nghề nghiệp: Concierge Lead at JW Marriott Hanoi
  Bằng cấp: Hospitality Business Management
  Trường: Washington State University
  Nơi đang sinh sống: Hanoi, Vietnam
 • Nghề nghiệp: Pharmacy Intern, Walgreens
  Bằng cấp: Pharm. D
  Trường: University of Missouri-Kansas City
  Nơi đang sinh sống: Kansas City, MO
 • Nghề nghiệp: First-year Mechanical Engineering student at Drexel University
  Bằng cấp: Mechanical Engineering
  Trường: Drexel University
  Nơi đang sinh sống: Philadelphia
 • Nghề nghiệp: Tiến Sĩ Kỹ Sư Xây Dựng
  Bằng cấp: Ph.D. in Civil Engineering
  Trường: Drexel University
  Nơi đang sinh sống: Philadelphia, PA
 • Nghề nghiệp: Investment Advisor tại Hochiminh City Securities Corporation
  Bằng cấp: Finance
  Trường: Villanova School of Business
  Nơi đang sinh sống: Hanoi, Vietnam