Nền tảng kết nối người tìm hiểu về cơ hội du học và việc làm ở Mỹ với cố vấn có kinh nghiệm thực tế Hotline: +84-93-6413-518

Mạng lưới cố vấn

 • Nghề nghiệp: Student, Borough of Manhattan Community College
  Bằng cấp: Bachelor's
  Trường: Borough of Manhattan Community College
  Nơi đang sinh sống: New York, NY
 • Nghề nghiệp: Management Trainee, Coca-Cola Beverages Vietnam Ltd.
  Bằng cấp: Economics & International Relations Major, Psychology Minor
  Trường: Connecticut College
  Nơi đang sinh sống: Ho Chi Minh City, Vietnam
 • Nghề nghiệp: IT & Database Intern, Le Bon Service LLC
  Bằng cấp: Data Analytics
  Trường: Baruch College
  Nơi đang sinh sống: New York, NY
 • Nghề nghiệp: Management Trainee, Prudential VN
  Bằng cấp: Bachelor in Computer Engineering
  Trường: Drexel University
  Nơi đang sinh sống: Ho Chi Minh City, Vietnam
 • Nghề nghiệp: Computer Science Major, Drexel University - Class of 2018
  Bằng cấp: Computer Science
  Trường: Drexel University
  Nơi đang sinh sống: Philadelphia, PA
 • Nghề nghiệp: SAT, TOEFL instructor, YOLA
  Bằng cấp: Master of Science in Chemical Engineering
  Trường: Drexel University
  Nơi đang sinh sống: Ho Chi Minh City, Vietnam
 • Nghề nghiệp: Control Risks
  Bằng cấp: Bachelor's Degree, Joint Major Government & International Studies - Economics Minor
  Trường: Franklin & Marshall College
  Nơi đang sinh sống: Singapore, Singapore
 • Nghề nghiệp: Senior Associate, Marketing Sciences, Mindshare
  Bằng cấp: Master’s Degree, Customer Intelligence and Analytics
  Trường: Pace University - Lubin School of Business
  Nơi đang sinh sống: New York, NY
 • Nghề nghiệp: CEO, Mora Technology
  Bằng cấp: Bachelor, Finance & Management Information System
  Trường: Drexel University
  Nơi đang sinh sống: Hanoi, Vietnam
 • Nghề nghiệp: COO, Mora Technology
  Bằng cấp: Bachelor in Risk Managements
  Trường: Saint John's University
  Nơi đang sinh sống: Hanoi, Vietnam