Nền tảng kết nối người tìm hiểu về cơ hội du học và việc làm ở Mỹ với cố vấn có kinh nghiệm thực tế Hotline: +84-93-6413-518

Nguyễn Diệp Anh

Bằng cấp

Pace University MBA, Marketing Management
2015 - 2017
Keuka College BS, Business Management
2011 - 2015
Keuka College BA, Organizational Communicaitions
2011 - 2015

Kinh nghiệm làm việc

New York Magazine Salesforce Admin and Analyst
10/2017 - Hiện tại
New York Magazine Account Manager
04/2017 - 09/2017
Giant Media Account Intern
09/2016 - 03/2017
Pulse Creative Digital Marketing Intern
06/2016 - 09/2016
Keuka College Marketing Intern
12/2014 - 05/2015
Keuka College Social Media Strategist Intern
02/2014 - 06/2014

Awards

Tổng quan về Cố vấn