Nền tảng kết nối người tìm hiểu về cơ hội du học và việc làm ở Mỹ với cố vấn có kinh nghiệm thực tế Hotline: +84-93-6413-518

Lee Do

Giới thiệu về bản thân

Mình có kinh nghiệm làm tư vấn tài chính bất động sản, giảng dạy tiếng anh tại Yola, và hiện đang đi làm tại 1 start up ở boston.

Bằng cấp

Cornell University Business administration
01/08/2010 - 01/06/2014

Tổng quan về Cố vấn