Nền tảng kết nối người tìm hiểu về cơ hội du học và việc làm ở Mỹ với cố vấn có kinh nghiệm thực tế Hotline: +84-93-6413-518

Lương Quốc Chí

Giới thiệu về bản thân

I am studying computer science at Georgia State University, has been working as math and CS tutor and SI leader about 2 years

Bằng cấp

Georgia State University Computer Science
15/08/2015 - Hiện tại

Kinh nghiệm làm việc

Georgia State University Tutor
10/01/2017 - Hiện tại
Georgia State University Supplemental Instruction Leader
01/01/2018 - Hiện tại

Tổng quan về Cố vấn