Nền tảng kết nối người tìm hiểu về cơ hội du học và việc làm ở Mỹ với cố vấn có kinh nghiệm thực tế Hotline: +84-93-6413-518

Lương Hiền Trang

Photo

Lương Hiền Trang

Master's Candidate, Harvard Graduate School of Education

Tham gia Mora từ 2019

Giới thiệu về bản thân

Mình là Trang Lương, hiện đang học Thạc Sĩ Giáo Dục tại đại học Harvard. Trước đây mình học Toán và Kinh Tế tại Clark University. Mình có kinh nghiệm hai năm làm việc tại một trường Quốc Tế ở Hà Nội, nơi mình đã giúp nhiều học sinh lựa chọn trường học tại nước ngoài và hoàn thành hồ sơ du học. Với những kinh nghiệm của mình trong việc nộp đơn xin học và hoàn thành hồ sơ học bổng cho những trường đại học Mỹ, mình rất hi vọng được giúp đỡ những bạn học sinh muốn theo học đại học và cao học ở Mỹ nói riêng và các nước phát triển nói chung.

Bằng cấp

Harvard University Education
25/08/2018 - 30/5/2019
Clark University Economics
25/11/2011 - 30/5/2015
Clark University Mathematics
25/11/2011 - 30/5/2015

Kinh nghiệm làm việc

Wellspring International Bilingual School College Counselor/Teacher/Board of Studies officer
01/09/2016 - 30/7/2018

Tổng quan về Cố vấn