Nền tảng kết nối người tìm hiểu về cơ hội du học và việc làm ở Mỹ với cố vấn có kinh nghiệm thực tế Hotline: +84-93-6413-518

Nguyễn Việt Kiếm

Giới thiệu về bản thân

Mình là Kiếm, Founder của Recruitery. Sinh sống và làm việc ở Mỹ hơn 15 trước khi về Việt Nam. Rất vui để chia sẻ kinh nghiệm, trải nghiệm, và các chi tiết nho nhỏ để giúp các bạn chuẩn bị tốt cho hành trình du học.

Bằng cấp

University of South Florida International Business
01/08/2010 - 08/08/2012

Tổng quan về Cố vấn