Nền tảng kết nối người tìm hiểu về cơ hội du học và việc làm ở Mỹ với cố vấn có kinh nghiệm thực tế Hotline: +84-93-6413-518

Nguyễn Hoàng Khánh

  Photo

  Nguyễn Hoàng Khánh

  Juris Doctor Candidate, Harvard Law School

  Tham gia Mora từ 2018

  Bằng cấp

  Harvard University Juris Doctor
  2016 - Hiện tại
  Saint John's University Bachelor of Arts (B.A.), Psychology
  2011 - 2015

  Kinh nghiệm làm việc

  Lee & Ko Summer Associate
  06/2018 - 08/2018
  Action Legal Intern
  05/2018 - 07/2018
  World Bank Group Investigation & Litigation Fellow
  05/2017 - 07/2017

  Tổng quan về Cố vấn