Nền tảng kết nối người tìm hiểu về cơ hội du học và việc làm ở Mỹ với cố vấn có kinh nghiệm thực tế Hotline: +84-93-6413-518

Nguyễn Quang Hưng

Photo

Nguyễn Quang Hưng

Đại diện VP Châu Âu

Tham gia Mora từ 2019

Giới thiệu về bản thân

Mình là Hưng, tốt nghiệp ngành Economics tại Clark University, Worcester, MA.

Mình làm việc trong Ngành Xuất Khẩu. Công việc chuyên môn của mình bao gồm Sales, Marketing, Market Research, đi thăm thú các nhà máy, tourguide cho khách nước ngoài đến thăm mình và các công việc chuyên môn khác.

Bạn nào quan tâm đến International Trade, trường mình Clark University, khu mình học Worcester hoặc bạn hay đọc Tony buổi sáng thì cứ hỏi mình nhé.

Bằng cấp

Clark University Economics
2012 - 2015

Kinh nghiệm làm việc

Nhat Huy Group Kinh doanh Xuất khẩu
2016 - 2017
An Phat Group Đại diện văn phòng Châu Âu
2017 - 2018

Tổng quan về Cố vấn