Nền tảng kết nối người tìm hiểu về cơ hội du học và việc làm ở Mỹ với cố vấn có kinh nghiệm thực tế Hotline: +84-93-6413-518

Phí Nhật Minh

Logo

Phí Nhật Minh

Entrepreneur

Tham gia Mora từ 2019

Giới thiệu về bản thân

My name is Minh, MS. Accounting at Suffolk University 2016. I spent one year working as an accountant in Boston and moved back to Vietnam in late 2017. I love to share my experience in preparing college and graduate school applications and hope they can be useful for any of you!

Bằng cấp

Suffolk University Accounting
01/09/2015 - 01/09/2016
Mercyhurst University Accounting & Finance
01/09/2010 - 30/05/2014

Kinh nghiệm làm việc

FLC Group Investment Portfolio Analyst
07/2018 - Hiện tại
CBRE Sales Executive
01/2018 - 05/2018
Point Plus Staff Accountant
10/2016 - 10/2017

Tổng quan về Cố vấn