Nền tảng kết nối người tìm hiểu về cơ hội du học và việc làm ở Mỹ với cố vấn có kinh nghiệm thực tế Hotline: +84-93-6413-518

Trần Sỹ Anh

Giới thiệu về bản thân

GPA 4.0/4.0

Graduate with highest honor (Summa Cum Laude)

International Scholarship Holder

Dean List Student

Bằng cấp

Towson University Business Administration
2018 - Hiện tại
Anne Arundel Community College Asssociate Degree in Business Administration
20/8/2015 - 20/8/2017

Tổng quan về Cố vấn