Nền tảng kết nối người tìm hiểu về cơ hội du học và việc làm ở Mỹ với cố vấn có kinh nghiệm thực tế Hotline: +84-93-6413-518

Trần Lê Phương

Photo

Trần Lê Phương

SAT, TOEFL instructor, YOLA

Tham gia Mora từ 2019

Bằng cấp

Drexel University Master of Science in Chemical Engineering
2010 - 2014
Drexel University Bachelor of Science in Chemical Engineering
2010 - 2014

Kinh nghiệm làm việc

YOLA SAT, TOEFL, IELTS instructor
- Hiện tại
Rhodia, A Member of Solvay Group R&D Process Chemical Engineer
- Hiện tại
Drexel University Research Bio-polymer Engineer
- Hiện tại

Tổng quan về Cố vấn